• دسته‌بندی نشده

با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود

با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود
معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: رشته‌های شبانه در دانشگاه بوعلی سینا طی ابلاغیه دو سال پیش وزارت علوم حذف شده‌اند و اکنون ما در مقطع کارشناسی فقط دانشجویان روزانه را می‌پذیریم.

با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود

معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: رشته‌های شبانه در دانشگاه بوعلی سینا طی ابلاغیه دو سال پیش وزارت علوم حذف شده‌اند و اکنون ما در مقطع کارشناسی فقط دانشجویان روزانه را می‌پذیریم.
با ابلاغ وزارت علوم دانشجوی شبانه در دانشگاه بوعلی پذیرش نمی‌شود

ممکن است بپسندید...