ثبت یک سکته در هر ۵ دقیقه

ثبت یک سکته در هر ۵ دقیقه
وزیر بهداشت گفت: هر ۵ دقیقه یک سکته در کشور به ثبت می‌رسد.

ثبت یک سکته در هر ۵ دقیقه

وزیر بهداشت گفت: هر ۵ دقیقه یک سکته در کشور به ثبت می‌رسد.
ثبت یک سکته در هر ۵ دقیقه

ممکن است بپسندید...