زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفت

زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفت
سرمربی رئال مادرید معتقد است پرونده مالیاتی رونالدو روی عملکرد او تاثیری نخواهد داشت.

زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفت

سرمربی رئال مادرید معتقد است پرونده مالیاتی رونالدو روی عملکرد او تاثیری نخواهد داشت.
زیدان: رونالدو تحت تأثیر داستان پرونده مالیاتی‌اش قرار نخواهد گرفت

ممکن است بپسندید...