سردار جزایری: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد

سردار جزایری: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در واکنش به توهین تیلرسون وزیر امور خارجه دولت ترامپ پیرامون حمایت ایران از محور مقاومت، گفت: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد.

سردار جزایری: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در واکنش به توهین تیلرسون وزیر امور خارجه دولت ترامپ پیرامون حمایت ایران از محور مقاومت، گفت: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد.
سردار جزایری: آمریکا پاسخ توهین‌هایش را دریافت خواهد کرد

ممکن است بپسندید...