• دسته‌بندی نشده

نظر رهبر معظم انقلاب درباره‌ «سوغاتی حجاج»

نظر رهبر معظم انقلاب درباره‌ «سوغاتی حجاج»
با توجه به اینکه متاسفانه هر ساله، تعداد زیادی از حجاج در سفر حج تمتع، وقت زیادی از زمان باارزش سفر خود را صرف بازارگردی و خرید سوغات از عربستان می‌کنند لذا در این مطلب اقدام به انتشار نظر رهبر معظم انقلاب درباره‌ سوغاتی حجاج کردیم.

نظر رهبر معظم انقلاب درباره‌ «سوغاتی حجاج»

با توجه به اینکه متاسفانه هر ساله، تعداد زیادی از حجاج در سفر حج تمتع، وقت زیادی از زمان باارزش سفر خود را صرف بازارگردی و خرید سوغات از عربستان می‌کنند لذا در این مطلب اقدام به انتشار نظر رهبر معظم انقلاب درباره‌ سوغاتی حجاج کردیم.
نظر رهبر معظم انقلاب درباره‌ «سوغاتی حجاج»

ممکن است بپسندید...