واعظی:در چینش کابینه نقش ندارم

واعظی:در چینش کابینه نقش ندارم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: نه بنده و نه هیچ کس دیگر در چینش کابینه نقش نداشته ایم.

واعظی:در چینش کابینه نقش ندارم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: نه بنده و نه هیچ کس دیگر در چینش کابینه نقش نداشته ایم.
واعظی:در چینش کابینه نقش ندارم

ممکن است بپسندید...