واکنش رضایی به مصافحه ظریف و عادل الجبیر

واکنش رضایی به مصافحه ظریف و عادل الجبیر
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصافحه ظریف با جبیر در تویئتر خود واکنش نشان داد

واکنش رضایی به مصافحه ظریف و عادل الجبیر

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصافحه ظریف با جبیر در تویئتر خود واکنش نشان داد
واکنش رضایی به مصافحه ظریف و عادل الجبیر

ممکن است بپسندید...