• دسته‌بندی نشده

وزیر کشور عراق به ایران سفر می‌کند

وزیر کشور عراق به ایران سفر می‌کند
وزیر کشور عراق برای گفتگو درباره برگزاری مراسم اربعین و سفر ایرانی ها به عتبات، عازم تهران می شود.

وزیر کشور عراق به ایران سفر می‌کند

وزیر کشور عراق برای گفتگو درباره برگزاری مراسم اربعین و سفر ایرانی ها به عتبات، عازم تهران می شود.
وزیر کشور عراق به ایران سفر می‌کند

ممکن است بپسندید...