پای صحبت‌های شیرین دو استاد دانشگاه و خادم کفشداری حرم رضوی/ باران برکت در حریم امن کرامت

پای صحبت‌های شیرین دو استاد دانشگاه و خادم کفشداری حرم رضوی/ باران برکت در حریم امن کرامت
زمان بازگشت از سفر ونزوئلا، جوانی را دیدم که گفت قصد آمدن به ایران را دارد، وقتی دلیل را از او جویا شدم گفت به عشق زیارت امام رضا (ع). این در حالی بود که باید مسیر طولانی 18 ساعته عزیمت به ایران را طی می‌کرد و فقط یک شب زمان داشت در حرم بماند.

پای صحبت‌های شیرین دو استاد دانشگاه و خادم کفشداری حرم رضوی/ باران برکت در حریم امن کرامت

زمان بازگشت از سفر ونزوئلا، جوانی را دیدم که گفت قصد آمدن به ایران را دارد، وقتی دلیل را از او جویا شدم گفت به عشق زیارت امام رضا (ع). این در حالی بود که باید مسیر طولانی 18 ساعته عزیمت به ایران را طی می‌کرد و فقط یک شب زمان داشت در حرم بماند.
پای صحبت‌های شیرین دو استاد دانشگاه و خادم کفشداری حرم رضوی/ باران برکت در حریم امن کرامت

ممکن است بپسندید...