کارگاه آموزشی نحوه ارتباط مؤثر با کودکان مبتلا به سرطان برگزار شد

کارگاه آموزشی نحوه ارتباط مؤثر با کودکان مبتلا به سرطان برگزار شد
کارگاه آموزش نحوه ارتباط مؤثر با کودکان مبتلا به سرطان، با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از داوطلبان علاقه‌مند به این حوزه در مؤسسه خیریه محک برگزار شد.

کارگاه آموزشی نحوه ارتباط مؤثر با کودکان مبتلا به سرطان برگزار شد

کارگاه آموزش نحوه ارتباط مؤثر با کودکان مبتلا به سرطان، با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از داوطلبان علاقه‌مند به این حوزه در مؤسسه خیریه محک برگزار شد.
کارگاه آموزشی نحوه ارتباط مؤثر با کودکان مبتلا به سرطان برگزار شد

ممکن است بپسندید...