گمانه‌زنی‌ها مبنی بر «وتوی خودکار» تحریم‌های ضد ایران

گمانه‌زنی‌ها مبنی بر «وتوی خودکار» تحریم‌های ضد ایران
کاخ سفید در بیانیه‌ای هفته گذشته اعلام کرده که این طرح را امضا و آن را به قانون تبدیل خواهد کرد.

گمانه‌زنی‌ها مبنی بر «وتوی خودکار» تحریم‌های ضد ایران

کاخ سفید در بیانیه‌ای هفته گذشته اعلام کرده که این طرح را امضا و آن را به قانون تبدیل خواهد کرد.
گمانه‌زنی‌ها مبنی بر «وتوی خودکار» تحریم‌های ضد ایران

ممکن است بپسندید...