آیین پایانی اردوی جهادی بسیج دانشجویی کازرون در روستای عرب و نرگس‌زار برگزار شد+ تصاویر

آیین پایانی اردوی جهادی بسیج دانشجویی کازرون در روستای عرب و نرگس‌زار برگزار شد+ تصاویر
آیین پایانی اردوی جهادی بسیج دانشجویی شهرستان کازرون در روستای عرب با حضور پرشور مردم و مسئولین در این روستا برگزار شد.

آیین پایانی اردوی جهادی بسیج دانشجویی کازرون در روستای عرب و نرگس‌زار برگزار شد+ تصاویر

آیین پایانی اردوی جهادی بسیج دانشجویی شهرستان کازرون در روستای عرب با حضور پرشور مردم و مسئولین در این روستا برگزار شد.
آیین پایانی اردوی جهادی بسیج دانشجویی کازرون در روستای عرب و نرگس‌زار برگزار شد+ تصاویر

ممکن است بپسندید...