ایستگاه متروی بهارستان روز شنبه تعطیل است

ایستگاه متروی بهارستان روز شنبه تعطیل است
ایستگاه مترو بهارستان روز شنبه ۱۴ مردادماه به دلیل مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعطیل است.

ایستگاه متروی بهارستان روز شنبه تعطیل است

ایستگاه مترو بهارستان روز شنبه ۱۴ مردادماه به دلیل مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعطیل است.
ایستگاه متروی بهارستان روز شنبه تعطیل است

ممکن است بپسندید...