ترامپ: کنگره ، مسئول وخامت روابط آمریکا با روسیه است

ترامپ: کنگره ، مسئول وخامت روابط آمریکا با روسیه است
دونالد ترامپ اعلام کرد روابط ما با روسیه به دلیل اقدام کنگره به شکل بسیار خطرناکی در پایین‌ترین سطح است.

ترامپ: کنگره ، مسئول وخامت روابط آمریکا با روسیه است

دونالد ترامپ اعلام کرد روابط ما با روسیه به دلیل اقدام کنگره به شکل بسیار خطرناکی در پایین‌ترین سطح است.
ترامپ: کنگره ، مسئول وخامت روابط آمریکا با روسیه است

ممکن است بپسندید...