تساوی پرسپولیس و تراکتورسازی در نیمه نخست

تساوی پرسپولیس و تراکتورسازی در نیمه نخست
نیمه نخست دیدار تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس با تساوی به پایان رسید.

تساوی پرسپولیس و تراکتورسازی در نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس با تساوی به پایان رسید.
تساوی پرسپولیس و تراکتورسازی در نیمه نخست

ممکن است بپسندید...