تیلرسون در صدد منزوی کردن کره شمالی با کمک کشورهای آسیای شرقی است

تیلرسون در صدد منزوی کردن کره شمالی با کمک کشورهای آسیای شرقی است
وزیر امور خارجه آمریکا سعی دارد در نشست منطقه‌ای در مانیل، چین و کشور‌های عضو آسه‌آن را وادار به اعمال فشار علیه کره شمالی کند.

تیلرسون در صدد منزوی کردن کره شمالی با کمک کشورهای آسیای شرقی است

وزیر امور خارجه آمریکا سعی دارد در نشست منطقه‌ای در مانیل، چین و کشور‌های عضو آسه‌آن را وادار به اعمال فشار علیه کره شمالی کند.
تیلرسون در صدد منزوی کردن کره شمالی با کمک کشورهای آسیای شرقی است

ممکن است بپسندید...