• دسته‌بندی نشده

حدادی: خوشحالم که سرانجام یک مقام عالی رتبه ورزشی در تمرینات تیم‌ملی حضور یافت

حدادی: خوشحالم که سرانجام یک مقام عالی رتبه ورزشی در تمرینات تیم‌ملی حضور یافت
کاپیتان تیم ملی بسکتبال گفت: خوشحالم که بالاخره یک مقام عالی رتبه ورزشی در تمرینات تیم ملی بسکتبال حضور یافت.

حدادی: خوشحالم که سرانجام یک مقام عالی رتبه ورزشی در تمرینات تیم‌ملی حضور یافت

کاپیتان تیم ملی بسکتبال گفت: خوشحالم که بالاخره یک مقام عالی رتبه ورزشی در تمرینات تیم ملی بسکتبال حضور یافت.
حدادی: خوشحالم که سرانجام یک مقام عالی رتبه ورزشی در تمرینات تیم‌ملی حضور یافت

ممکن است بپسندید...