مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم آغاز شد

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم آغاز شد
مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران،در حسینیه امام خمینی قدس‌سره آغاز شد.

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم آغاز شد

مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری اسلامی ایران،در حسینیه امام خمینی قدس‌سره آغاز شد.
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم آغاز شد

ممکن است بپسندید...