گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانی

گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانی
آخرین تمرین تیم استقلال قبل از دیدار با استقلال خوزستان در کمپ حجازی برگزار شد.

گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانی

آخرین تمرین تیم استقلال قبل از دیدار با استقلال خوزستان در کمپ حجازی برگزار شد.
گفت‌وگوی منصوریان با کادر فنی امید‌ها و تمرین اختصاصی پادووانی

ممکن است بپسندید...