۱۸ پرسپولیسی با هواپیما باز می‌گردند

۱۸ پرسپولیسی با هواپیما باز می‌گردند
تعدادی از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از بازی با تراکتورسازی از سفر جا مانده بودند با هواپیما به تهران باز می‌گردند.

۱۸ پرسپولیسی با هواپیما باز می‌گردند

تعدادی از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که بعد از بازی با تراکتورسازی از سفر جا مانده بودند با هواپیما به تهران باز می‌گردند.
۱۸ پرسپولیسی با هواپیما باز می‌گردند

ممکن است بپسندید...