آفرینش بهشت و جهنم در راستای لذت و سعادت‌طلبی است/ فلسفه توصیه اسلام به بیدار ماندن در بین‌الطلوعین

آفرینش بهشت و جهنم در راستای لذت و سعادت‌طلبی است/ فلسفه توصیه اسلام به بیدار ماندن در بین‌الطلوعین
یک استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه خداوند بهشت و جهنم را آفریده تا انسان‌های خودخواه و سعادت‌طلب بهشت را برگزینند، گفت: راه لذت بردن در دنیا راه مخصوصی است که خداوند و اولیای خدا بارها آن را توضیح داده‌اند.

آفرینش بهشت و جهنم در راستای لذت و سعادت‌طلبی است/ فلسفه توصیه اسلام به بیدار ماندن در بین‌الطلوعین

یک استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه خداوند بهشت و جهنم را آفریده تا انسان‌های خودخواه و سعادت‌طلب بهشت را برگزینند، گفت: راه لذت بردن در دنیا راه مخصوصی است که خداوند و اولیای خدا بارها آن را توضیح داده‌اند.
آفرینش بهشت و جهنم در راستای لذت و سعادت‌طلبی است/ فلسفه توصیه اسلام به بیدار ماندن در بین‌الطلوعین

ممکن است بپسندید...