ادعای دولت درباره مشورت با رهبری پیرامون کابینه حاشیه سازی است/ ناکارآمدی خط قرمز ماست

ادعای دولت درباره مشورت با رهبری پیرامون کابینه حاشیه سازی است/ ناکارآمدی خط قرمز ماست
رئیس فراکسیون نمیاندگان ولایی معتقد است مردمی و عدالت خواه بودن، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از کشاورزان، بازنشستگان و بسیجی‌ها باعث شده که اجرای برنامه سخت شود!

ادعای دولت درباره مشورت با رهبری پیرامون کابینه حاشیه سازی است/ ناکارآمدی خط قرمز ماست

رئیس فراکسیون نمیاندگان ولایی معتقد است مردمی و عدالت خواه بودن، مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از کشاورزان، بازنشستگان و بسیجی‌ها باعث شده که اجرای برنامه سخت شود!
ادعای دولت درباره مشورت با رهبری پیرامون کابینه حاشیه سازی است/ ناکارآمدی خط قرمز ماست

ممکن است بپسندید...