افزایش نسبی دما در هفته آینده/ آسمان صاف تهران برای ۲۴ ساعت آینده

افزایش نسبی دما در هفته آینده/ آسمان صاف تهران برای ۲۴ ساعت آینده
ارشناس هواشناسی از روند کند افزایش نسبی دما برای هفته آینده خبر داد.

افزایش نسبی دما در هفته آینده/ آسمان صاف تهران برای ۲۴ ساعت آینده

ارشناس هواشناسی از روند کند افزایش نسبی دما برای هفته آینده خبر داد.
افزایش نسبی دما در هفته آینده/ آسمان صاف تهران برای ۲۴ ساعت آینده

ممکن است بپسندید...