العبادی در مراسم تحلیف روحانی شرکت نمی‌کند

العبادی در مراسم تحلیف روحانی شرکت نمی‌کند
نخست وزیر عراق اعلام کرد که در مراسم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران شرکت نخواهد کرد.

العبادی در مراسم تحلیف روحانی شرکت نمی‌کند

نخست وزیر عراق اعلام کرد که در مراسم تحلیف حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران شرکت نخواهد کرد.
العبادی در مراسم تحلیف روحانی شرکت نمی‌کند

ممکن است بپسندید...