برانکو: این پیروزی را به هواداران تقدیم می‌کنم/ از طارمی راضی هستم

برانکو: این پیروزی را به هواداران تقدیم می‌کنم/ از طارمی راضی هستم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:کمال بازیکن فیکس ماست اما به خاطر عمل جراحی که داشت و چون دوره نقاهت را پشت سر می‌گذارد به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمد.

برانکو: این پیروزی را به هواداران تقدیم می‌کنم/ از طارمی راضی هستم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:کمال بازیکن فیکس ماست اما به خاطر عمل جراحی که داشت و چون دوره نقاهت را پشت سر می‌گذارد به عنوان بازیکن تعویضی به زمین آمد.
برانکو: این پیروزی را به هواداران تقدیم می‌کنم/ از طارمی راضی هستم

ممکن است بپسندید...