تابش: پایبندی ایران به برجام انکار ناپذیر است

تابش: پایبندی ایران به برجام انکار ناپذیر است
نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام علیرغم بدعهدی آمریکا انکارناپذیر بوده است.

تابش: پایبندی ایران به برجام انکار ناپذیر است

نایب رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی گفت: پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام علیرغم بدعهدی آمریکا انکارناپذیر بوده است.
تابش: پایبندی ایران به برجام انکار ناپذیر است

ممکن است بپسندید...