تشکیل مرکزی در کاخ سفید برای بررسی براندازی در ایران

تشکیل مرکزی در کاخ سفید برای بررسی براندازی در ایران
یک پایگاه خبری-تحلیلی مدعی شده «استفان بانون»، استراتژیست ارشد کاخ سفید «یک مرکز قدرت» با مأموریت بررسی امکان براندازی حکومت ایران تشکیل داده که البته دستاوردی نداشته است.

تشکیل مرکزی در کاخ سفید برای بررسی براندازی در ایران

یک پایگاه خبری-تحلیلی مدعی شده «استفان بانون»، استراتژیست ارشد کاخ سفید «یک مرکز قدرت» با مأموریت بررسی امکان براندازی حکومت ایران تشکیل داده که البته دستاوردی نداشته است.
تشکیل مرکزی در کاخ سفید برای بررسی براندازی در ایران

ممکن است بپسندید...