تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمی

تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمی
درپی تیراندازی یک فرد مسلح به سمت حاضران در پارک «سان فرانسیسکو» حداقل ۳ نفر زخمی شدند.

تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمی

درپی تیراندازی یک فرد مسلح به سمت حاضران در پارک «سان فرانسیسکو» حداقل ۳ نفر زخمی شدند.
تیراندازی در پارکی در سان‌فرانسیسکو با ۳ زخمی

ممکن است بپسندید...