جعفری: اشتباهات داور پرسپولیس و تراکتورسازی تأثیرگذار نبود

جعفری: اشتباهات داور پرسپولیس و تراکتورسازی تأثیرگذار نبود
یک کارشناس داوری فوتبال گفت: اشتباهات داور بازی پرسپولیس و تراکتورسازی در نتیجه مسابقه تأثیرگذار نبود.

جعفری: اشتباهات داور پرسپولیس و تراکتورسازی تأثیرگذار نبود

یک کارشناس داوری فوتبال گفت: اشتباهات داور بازی پرسپولیس و تراکتورسازی در نتیجه مسابقه تأثیرگذار نبود.
جعفری: اشتباهات داور پرسپولیس و تراکتورسازی تأثیرگذار نبود

ممکن است بپسندید...