عناصر «الشباب» یک شهرک در جنوب سومالی را به اشغال خود درآوردند

عناصر «الشباب» یک شهرک در جنوب سومالی را به اشغال خود درآوردند
عناصر گروهک تروریستی «الشباب» در سومالی صبح امروز یک شهرک در جنوب این کشور را پس از خروج نیروهای ارتش و صلح‌بانان وابسته به اتحادیه آفریقا، تحت اشغال خود درآوردند.

عناصر «الشباب» یک شهرک در جنوب سومالی را به اشغال خود درآوردند

عناصر گروهک تروریستی «الشباب» در سومالی صبح امروز یک شهرک در جنوب این کشور را پس از خروج نیروهای ارتش و صلح‌بانان وابسته به اتحادیه آفریقا، تحت اشغال خود درآوردند.
عناصر «الشباب» یک شهرک در جنوب سومالی را به اشغال خود درآوردند

ممکن است بپسندید...