مسکو به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا واکنش نشان داد

مسکو به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا واکنش نشان داد
وزارت خارجه روسیه در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد مسکو به بهانه ارسال توربین‌های شرکت «زیمنس» به منطقه «کریمه» اعلام کرد که روسیه حق خودش را برای پاسخگویی محفوظ می‌داند.

مسکو به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا واکنش نشان داد

وزارت خارجه روسیه در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد مسکو به بهانه ارسال توربین‌های شرکت «زیمنس» به منطقه «کریمه» اعلام کرد که روسیه حق خودش را برای پاسخگویی محفوظ می‌داند.
مسکو به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا واکنش نشان داد

ممکن است بپسندید...