منصوریان: پنالتی ما گرفته می‌شد یک گل جلو می‌افتادیم

منصوریان: پنالتی ما گرفته می‌شد یک گل جلو می‌افتادیم
سرمربی تیم استقلال گفت: بازی کاملاً مالکانه‌ای داشتیم و مسلط به بازی بودیم.

منصوریان: پنالتی ما گرفته می‌شد یک گل جلو می‌افتادیم

سرمربی تیم استقلال گفت: بازی کاملاً مالکانه‌ای داشتیم و مسلط به بازی بودیم.
منصوریان: پنالتی ما گرفته می‌شد یک گل جلو می‌افتادیم

ممکن است بپسندید...