کامیابی‌نیا: در فرودگاه به خوردبین و نوروزی توهین کردند

کامیابی‌نیا: در فرودگاه به خوردبین و نوروزی توهین کردند
هافیک تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: کادر پزشکی تیممان خیلی خوب روی من کار کردند و توانستم از اول فصل به مسابقات برسم.

کامیابی‌نیا: در فرودگاه به خوردبین و نوروزی توهین کردند

هافیک تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: کادر پزشکی تیممان خیلی خوب روی من کار کردند و توانستم از اول فصل به مسابقات برسم.
کامیابی‌نیا: در فرودگاه به خوردبین و نوروزی توهین کردند

ممکن است بپسندید...