العبادی: حشدالشعبی زیر نظر مرجعیت باقی خواهد ماند

العبادی: حشدالشعبی زیر نظر مرجعیت باقی خواهد ماند
نخست‌وزیر عراق بر منحل نشدن «الحشد الشعبی» تأکید کرد و گفت بسیج مردمی عراق زیر نظر مرجعیت و فرماندهی کل نیروهای مسلح است.

العبادی: حشدالشعبی زیر نظر مرجعیت باقی خواهد ماند

نخست‌وزیر عراق بر منحل نشدن «الحشد الشعبی» تأکید کرد و گفت بسیج مردمی عراق زیر نظر مرجعیت و فرماندهی کل نیروهای مسلح است.
العبادی: حشدالشعبی زیر نظر مرجعیت باقی خواهد ماند

ممکن است بپسندید...