• دسته‌بندی نشده

انتشار کتاب احادیث خارج فقه رهبر انقلاب

انتشار کتاب احادیث خارج فقه رهبر انقلاب
کتاب حاضر مشتمل بر احادیث برگزیده‌ کتاب «نوادر» راوندی است که از اوّل آذرماه ۱۳۸۳ تا بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۴ در ابتدای جلسات درس خارج فقه، توسط معظمٌ‌له گزینش، بیان و شرح شده است.

انتشار کتاب احادیث خارج فقه رهبر انقلاب

کتاب حاضر مشتمل بر احادیث برگزیده‌ کتاب «نوادر» راوندی است که از اوّل آذرماه ۱۳۸۳ تا بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۴ در ابتدای جلسات درس خارج فقه، توسط معظمٌ‌له گزینش، بیان و شرح شده است.
انتشار کتاب احادیث خارج فقه رهبر انقلاب

ممکن است بپسندید...