تمایل رونالدو برای بازگشت به لیگ برتر!

تمایل رونالدو برای بازگشت به لیگ برتر!
ستاره پرتغالی رئال مادرید در واکنش به رسوایی مالیاتی خود در دادگاه گفت: هرگز در انگلیس مشکلی نداشتم بنابراین دوست دارم به آنجا بازگردم!

تمایل رونالدو برای بازگشت به لیگ برتر!

ستاره پرتغالی رئال مادرید در واکنش به رسوایی مالیاتی خود در دادگاه گفت: هرگز در انگلیس مشکلی نداشتم بنابراین دوست دارم به آنجا بازگردم!
تمایل رونالدو برای بازگشت به لیگ برتر!

ممکن است بپسندید...