حضور تیم‌های جهادی در روستاهای سیل زده/ باز هم مسئولان حضور ندارند!

حضور تیم‌های جهادی در روستاهای سیل زده/ باز هم مسئولان حضور ندارند!
مسئول قرارگاه جهادى بسیج دانشجویى استان خراسان شمالى با اشاره به جاری شدن سیل در چند روستای این استان گفت: تیم هاى جهادى در روستاى سیل زده کلاته آقا نبى برای خدمت رسانی آمده اند؛ اما متاسفانه باز هم مسئولان دولتی حضور ندارند.

حضور تیم‌های جهادی در روستاهای سیل زده/ باز هم مسئولان حضور ندارند!

مسئول قرارگاه جهادى بسیج دانشجویى استان خراسان شمالى با اشاره به جاری شدن سیل در چند روستای این استان گفت: تیم هاى جهادى در روستاى سیل زده کلاته آقا نبى برای خدمت رسانی آمده اند؛ اما متاسفانه باز هم مسئولان دولتی حضور ندارند.
حضور تیم‌های جهادی در روستاهای سیل زده/ باز هم مسئولان حضور ندارند!

ممکن است بپسندید...