• دسته‌بندی نشده

رئیس اتاق ایران: کابینه جدید باید «نقشه راه» منسجم داشته باشد

رئیس اتاق ایران: کابینه جدید باید «نقشه راه» منسجم داشته باشد
رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت هماهنگی بین اعضای کابینه دولت دوازدهم گفت: امیدوارم کابینه جدید با یک «نقشه راه» منسجم بتواند در روند فعالیت‌های خود به هماهنگی لازم دست پیدا کند.

رئیس اتاق ایران: کابینه جدید باید «نقشه راه» منسجم داشته باشد

رئیس اتاق ایران با اشاره به ضرورت هماهنگی بین اعضای کابینه دولت دوازدهم گفت: امیدوارم کابینه جدید با یک «نقشه راه» منسجم بتواند در روند فعالیت‌های خود به هماهنگی لازم دست پیدا کند.
رئیس اتاق ایران: کابینه جدید باید «نقشه راه» منسجم داشته باشد

ممکن است بپسندید...