رای گیری درباره قطعنامه تحریم‌های کره شمالی در شورای امنیت

رای گیری درباره قطعنامه تحریم‌های کره شمالی در شورای امنیت
سازمان ملل روز شنبه (امروز) قصد دارد، تحریم‌های پیشنهادی آمریکا برای تشدید محدودیت‌ها علیه کره شمالی را به رأی بگذارد.

رای گیری درباره قطعنامه تحریم‌های کره شمالی در شورای امنیت

سازمان ملل روز شنبه (امروز) قصد دارد، تحریم‌های پیشنهادی آمریکا برای تشدید محدودیت‌ها علیه کره شمالی را به رأی بگذارد.
رای گیری درباره قطعنامه تحریم‌های کره شمالی در شورای امنیت

ممکن است بپسندید...