روحانی برای ادای سوگند وارد مجلس شد

روحانی برای ادای سوگند وارد مجلس شد
دقایقی قبل حسن روحانی به منظور شرکت در مراسم تحلیف خود وارد مجلس شد.

روحانی برای ادای سوگند وارد مجلس شد

دقایقی قبل حسن روحانی به منظور شرکت در مراسم تحلیف خود وارد مجلس شد.
روحانی برای ادای سوگند وارد مجلس شد

ممکن است بپسندید...