روحانی به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد

روحانی به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد
حسن روحانی لحظاتی پیش در مراسم تحلیف خود به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرد.

روحانی به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد

حسن روحانی لحظاتی پیش در مراسم تحلیف خود به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد کرد.
روحانی به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد

ممکن است بپسندید...