زیارت دوره در ساعات خنک انجام شود/ ترخیص داروهای ارسالی ایران از گمرک عربستان به زودی

زیارت دوره در ساعات خنک انجام شود/ ترخیص داروهای ارسالی ایران از گمرک عربستان به زودی
نخستین جلسه شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری با حضور حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در مدینه منوره برگزار شد.

زیارت دوره در ساعات خنک انجام شود/ ترخیص داروهای ارسالی ایران از گمرک عربستان به زودی

نخستین جلسه شورای هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری با حضور حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در مدینه منوره برگزار شد.
زیارت دوره در ساعات خنک انجام شود/ ترخیص داروهای ارسالی ایران از گمرک عربستان به زودی

ممکن است بپسندید...