مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز شد
مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران لحظاتی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران لحظاتی پیش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

ممکن است بپسندید...