مصوبه دولت یازدهم با شکایت یک کشاورز ابطال شد

مصوبه دولت یازدهم با شکایت یک کشاورز ابطال شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک کشاورز، مصوبه هیئت دولت که «موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی برای دولت موکل شده» را ابطال کرد.

مصوبه دولت یازدهم با شکایت یک کشاورز ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک کشاورز، مصوبه هیئت دولت که «موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی برای دولت موکل شده» را ابطال کرد.
مصوبه دولت یازدهم با شکایت یک کشاورز ابطال شد

ممکن است بپسندید...