• دسته‌بندی نشده

چرا نرخ ارر روند صعودی گرفته؟/ حکایت اسب چموش و دولت ناشنوا

چرا نرخ ارر روند صعودی گرفته؟/ حکایت اسب چموش و دولت ناشنوا
همین چند ماه پیش بود که دلار از مرز 4200 تومان عبور کرد، اما دستوری هم که شده دوباره به کانال 3700 برگشت. ولی انگار نمی‌خواهد ثابت بماند، اسب چموش دلار سودای تاختن دارد.

چرا نرخ ارر روند صعودی گرفته؟/ حکایت اسب چموش و دولت ناشنوا

همین چند ماه پیش بود که دلار از مرز 4200 تومان عبور کرد، اما دستوری هم که شده دوباره به کانال 3700 برگشت. ولی انگار نمی‌خواهد ثابت بماند، اسب چموش دلار سودای تاختن دارد.
چرا نرخ ارر روند صعودی گرفته؟/ حکایت اسب چموش و دولت ناشنوا

ممکن است بپسندید...