گزارش ایسنا از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دوازدهم در مجلس

گزارش ایسنا از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دوازدهم در مجلس

گزارش ایسنا از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دوازدهم در مجلس

گزارش ایسنا از مراسم تحلیف رئیس‌جمهور دوازدهم در مجلس

ممکن است بپسندید...