گزارش تمرین امروز پرسپولیس/ کاپیتان پس از 20 روز پا به توپ شد

گزارش تمرین امروز پرسپولیس/ کاپیتان پس از 20 روز پا به توپ شد
تیم فوتبال پرسپولیس امروز شنبه از ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی تمرینات خود را آغاز کرد.

گزارش تمرین امروز پرسپولیس/ کاپیتان پس از 20 روز پا به توپ شد

تیم فوتبال پرسپولیس امروز شنبه از ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی تمرینات خود را آغاز کرد.
گزارش تمرین امروز پرسپولیس/ کاپیتان پس از 20 روز پا به توپ شد

ممکن است بپسندید...