احتمال زیاد خاکی صدیق به عنوان گزینه وزارت علوم معرفی شود/بررسی صدور مجوز «تادا» بعد از رای اعتماد به وزیر

احتمال زیاد خاکی صدیق به عنوان گزینه وزارت علوم معرفی شود/بررسی صدور مجوز «تادا» بعد از رای اعتماد به وزیر
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: احتمال زیاد خاکی صدیق رئیس فعلی دانشگاه خواجه نصیر به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس معرفی شود.

احتمال زیاد خاکی صدیق به عنوان گزینه وزارت علوم معرفی شود/بررسی صدور مجوز «تادا» بعد از رای اعتماد به وزیر

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: احتمال زیاد خاکی صدیق رئیس فعلی دانشگاه خواجه نصیر به عنوان گزینه وزارت علوم به مجلس معرفی شود.
احتمال زیاد خاکی صدیق به عنوان گزینه وزارت علوم معرفی شود/بررسی صدور مجوز «تادا» بعد از رای اعتماد به وزیر

ممکن است بپسندید...