اقدام نمایندگان اصلاح‌طلب در گرفتن سلفی با موگرینی خجالت‌آور بود

اقدام نمایندگان اصلاح‌طلب در گرفتن سلفی با موگرینی خجالت‌آور بود
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گرفتن عکس سلفی نمایندگان فراکسیون امید با موگرینی را حقارت‌آمیز خواند و گفت: هزار کیلومتر دورتر از تهران جوانان ما برای استقلال و شرف ملی سر می‌دهند و عزت ملی را ارتقاء می‌بخشند اما عده‌ای حقیرانه در بهارستان با موگرینی عکس می‌گیرند.

اقدام نمایندگان اصلاح‌طلب در گرفتن سلفی با موگرینی خجالت‌آور بود

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گرفتن عکس سلفی نمایندگان فراکسیون امید با موگرینی را حقارت‌آمیز خواند و گفت: هزار کیلومتر دورتر از تهران جوانان ما برای استقلال و شرف ملی سر می‌دهند و عزت ملی را ارتقاء می‌بخشند اما عده‌ای حقیرانه در بهارستان با موگرینی عکس می‌گیرند.
اقدام نمایندگان اصلاح‌طلب در گرفتن سلفی با موگرینی خجالت‌آور بود

ممکن است بپسندید...