• دسته‌بندی نشده

المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان کشور آغاز شد

المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان کشور آغاز شد
بیست و سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های فرهنگیان کشور با شرکت یک هزار و ۳۰۰ ورزشکار و مربی و با روشن شدن مشعل این المپیاد در اراک آغاز شد.

المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان کشور آغاز شد

بیست و سومین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌های فرهنگیان کشور با شرکت یک هزار و ۳۰۰ ورزشکار و مربی و با روشن شدن مشعل این المپیاد در اراک آغاز شد.
المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های فرهنگیان کشور آغاز شد

ممکن است بپسندید...